Chương trình Đối tác liên kết (Affiliate)

Biến lưu lượng truy cập trực tuyến của bạn thành tiền thanh toán trọn đời

Trở thành Đối tác liên kết Ngay hôm nay

Các Tính năng Tốt nhất

Tận dụng tiềm năng của Internet và tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho công việc kinh doanh của bạn.

CPA lũy tiến

dành cho các Nhà giao dịch Hoạt động Đủ điều kiện.

Chiết khấu Linh động Hàng tuần

cho vòng đời giao dịch của khách hàng.

Thanh toán Được đảm bảo

dành cho các Nhà giao dịch Hoạt động Không đủ điều kiện dựa trên kế hoạch chiết khấu cố định/ kế hoạch lot* .

Bạn càng kích hoạt được nhiều khách hàng,

mức CPA của bạn càng cao.

Chuyển đổi

qua ba Mức Liên kết (cho các CPA cao hơn) một cách linh động.

Tiếp cận Đầy đủ

số liệu thống kê cập nhật trong khi các báo cáo của bạn được cập nhật từng giờ.

*Chiết khấu phải trả được xác định theo loại tài khoản. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Điều khoản & Điều kiện.

Nhận tiền thanh toán của bạn từ nhiều lựa chọn thanh toán của chúng tôi

Chương trình Đối tác liên kết Hỗn hợp
Toàn diện nhất

Chọn từ các biểu ngữ đa dạng của chúng tôi và đặt chúng lên website, blog hoặc trang truyền thống xã hội của bạn và bắt đầu tích cực quảng bá chúng tôi bằng cách đưa lưu lượng truy cập tới trang của chúng tôi.

CPA cao

Có ba Mức Liên kết, mỗi mức được xác định bởi số lượng nhà giao dịch hoạt động và số lot giao dịch đạt được trong khoảng thời gian Đủ điều kiện kéo dài 30 ngày. Khi đạt tới số lượng phù hợp, bạn sẽ được nâng cấp.

Chiết khấu Hàng tuần Liên tục

Sau khi khoảng thời gian đủ điều kiện kéo dài 30 ngày của khách hàng kết thúc, bạn sẽ được tự động tham gia Cơ chế Chiết khấu Linh động của Đối tác FXTM. Bạn sẽ bắt đầu kiếm được chiết khấu linh động hàng tuần trong khi khách hàng của bạn tiếp tục giao dịch. Miễn là họ tiếp tục giao dịch, bạn sẽ tiếp tục kiếm được tiền.

Chiết khấu Trọn đời trên mọi Khách hàng Giao dịch Tích cực

Không giống các chương trình đối tác liên kết khác, bạn sẽ được thanh toán cho các khách hàng hoạt động ngay cả nếu họ không đáp ứng các điều kiện CPA. Miễn là họ giao dịch, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn bằng chiết khấu (số tiền theo tỷ lệ cố định/lot)* theo khối lượng giao dịch mà họ đạt được.

*Chiết khấu phải trả được xác định theo loại tài khoản. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Điều khoản & Điều kiện.

Chúng tôi Cung cấp cho bạn các Công cụ Mạnh mẽ nhất để
Gia tăng Mức chuyển đổi Lưu lượng truy cập của Bạn

Bộ sưu tập phong phú các biểu ngữ

chứa nhiều lợi ích và Khuyến mãi của FXTM.

Các widget có thể tùy chỉnh cho website của bạn

các mẫu đăng ký, công cụ tính giá trị pip & lợi nhuận, dữ liệu tỷ giá tiền tệ trực tiếp, công cụ chuyển đổi đồng tiền, v.v.

Biểu đồ tiên tiến và báo cáo chi tiết

tóm tắt mọi thông tin về khách hàng của bạn trong một giao diện có tổ chức và dế sử dụng.

Liên kết xã hội

cho các mạng lưới lớn bao gồm Facebook, YouTube, Twitter & Instagram.

Hiển thị các biểu ngữ bằng trên 18 ngôn ngữ

theo kích thước quảng cáo tiêu chuẩn và lựa chọn các thiết kế phổ biến.

Vòng đời cookie kéo dài 30 ngày

cho các khách hàng của bạn đăng ký theo liên kết đối tác liên kết của bạn.

Hãy bắt đầu ngay bây giờ

Tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho công việc kinh doanh của bạn với Chương trình Đối tác liên kết của Đối tác FXTM

1
Đăng ký Trực tuyến

Bắt đầu bằng việc hoàn thành mẫu đăng ký làm đối tác liên kết của chúng tôi. Mất khoảng hai phút để hoàn thành.

2
Đặt Quảng cáo

Truy cập phần Công cụ và nhận biểu ngữ, liên kết và widget của bạn.

3
Được thanh toán

Kiếm tiền từ các khách hàng của bạn giao dịch dựa trên Mức CPA + Chiết khấu Linh động.