Đăng ký làm Nhà môi giới Giới thiệu (IB) với chương trình Đối tác FXTM

Hoàn thành mẫu đăng ký bên dưới để tiếp cận các lợi ích của chương trình đối tác này.

Thông tin Cá nhân
HIỂN THỊ
Thông tin Kinh doanh
Thông tin Bổ sung
1. Hoàn thành Mẫu Đăng ký

Bắt đầu bằng việc hoàn thành mẫu đăng ký làm Nhà môi giới Giới thiệu của chúng tôi. Việc này hoàn toàn miễn phí và chỉ mất chưa đến hai phút để hoàn thành.

2. Giới thiệu Nhà giao dịch

Thu hút khách hàng trở thành nhà giao dịch của chương trình Đối tác FXTM.

3. Kiếm Chiết khấu và Nhận thanh toán

Kiếm tiền từ cơ chế Chiết khấu cạnh tranh của chúng tôi theo hoạt động giao dịch của các khách hàng mà bạn giới thiệu cho FXTM.

Có thắc mắc? Chúng ta hãy cùng trao đổi qua